Ô-sê 8:1

Ô-sê 8:1 VIE2010

“Hãy đưa kèn lên miệng ngươi mà thổi! Kẻ thù như chim đại bàng chụp xuống nhà Đức Giê-hô-va; Vì chúng đã chống lại giao ước Ta, Vi phạm luật pháp Ta.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ô-sê 8:1