Hê-bơ-rơ 12:19

Hê-bơ-rơ 12:19 VIE2010

hoặc tiếng kèn vang hay tiếng nói mà ai nghe đều nài xin đừng tiếp tục nói với mình nữa
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share