Hê-bơ-rơ 12:18

Hê-bơ-rơ 12:18 VIE2010

Anh em không đến gần một hòn núi có thể đụng đến được, cũng không đến gần ngọn lửa hừng, hoặc chỗ tối tăm, u ám hay cơn gió lốc
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share