Ha-ba-cúc 3:9

Ha-ba-cúc 3:9 VIE2010

Cung Ngài đã lấy ra khỏi bao, Lời thề cùng các bộ tộc là chắc chắn. (Sê-la) Ngài rẽ đất ra làm cho sông tuôn chảy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share