Ha-ba-cúc 3:6

Ha-ba-cúc 3:6 VIE2010

Ngài đứng, làm rung chuyển quả đất; Ngài nhìn, làm cho các dân tộc run rẩy; Các núi vạn cổ đều tan nát, Các đồi nghìn thu đều sụp xuống. Đường lối Ngài vẫn giống như xưa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share