Ha-ba-cúc 3:5

Ha-ba-cúc 3:5 VIE2010

Ôn dịch đi trước Ngài, Tai họa theo sát bước chân Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share