Ha-ba-cúc 3:4

Ha-ba-cúc 3:4 VIE2010

Sự chói rạng của Ngài như ánh sáng; Những tia sáng ra từ tay Ngài, Đó là nơi ẩn giấu quyền năng Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share