Ha-ba-cúc 3:13

Ha-ba-cúc 3:13 VIE2010

Chúa đi ra để giải cứu dân Ngài, Để giải cứu người được xức dầu của Ngài. Ngài đánh trọng thương đầu kẻ ác, Phá tan nhà nó, phơi trần từ nền đến cổ. (Sê-la)
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share