Ha-ba-cúc 3:11

Ha-ba-cúc 3:11 VIE2010

Mặt trời, mặt trăng đứng yên tại chỗ, Vì sự chói sáng của những mũi tên Ngài, Và tia chớp của ngọn giáo Ngài chiếu ra.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share