Ha-ba-cúc 3:1

Ha-ba-cúc 3:1 VIE2010

Lời cầu nguyện của nhà tiên tri Ha-ba-cúc theo thể thi ca.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share