Ha-ba-cúc 2:19

Ha-ba-cúc 2:19 VIE2010

Khốn cho kẻ nói với gỗ rằng: ‘Hãy thức dậy!’ Và nói với đá câm rằng: ‘Hãy trỗi dậy!’ Nó có dạy dỗ được chăng? Nầy, nó được bọc vàng và bạc, Nhưng chẳng có một chút hơi thở trong nó.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share