Ha-ba-cúc 2:15

Ha-ba-cúc 2:15 VIE2010

Khốn cho kẻ chuốc rượu cho người lân cận mình, Dốc đổ chén độc hại cho đến khi họ say khướt, Để ngắm nhìn sự lõa lồ của họ!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share