Ha-ba-cúc 2:13

Ha-ba-cúc 2:13 VIE2010

Kìa, chẳng phải là do Đức Giê-hô-va vạn quân Mà các dân làm việc cực nhọc để làm mồi cho lửa, Và các nước nhọc nhằn cho sự hư không hay sao?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share