Ha-ba-cúc 1:8

Ha-ba-cúc 1:8 VIE2010

Ngựa chiến của chúng nhanh nhẹn hơn loài báo, Và hung tợn hơn muông sói ban đêm. Kỵ binh chúng phi nước đại đến từ phương xa; Chúng phóng nhanh như đại bàng lao xuống bắt mồi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share