Ha-ba-cúc 1:6

Ha-ba-cúc 1:6 VIE2010

Nầy, Ta khiến người Canh-đê nổi lên; Chúng là một dân dữ tợn hung hăng, Tiến quân vào những miền đất rộng mênh mông, Để chiếm những chỗ ở không thuộc về mình.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share