Ha-ba-cúc 1:4

Ha-ba-cúc 1:4 VIE2010

Vì thế, luật pháp không còn hiệu lực, Công lý chẳng bao giờ được thực thi. Kẻ hung ác bao vây người công chính, Nên công lý bị sai lệch.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share