Ha-ba-cúc 1:3

Ha-ba-cúc 1:3 VIE2010

Sao Chúa khiến con thấy sự bất công? Sao Ngài cứ lặng nhìn cảnh ngang trái? Trước mặt con là cảnh tàn phá và bạo ngược; Sự tranh chấp và cãi vã xảy ra khắp nơi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share