Ha-ba-cúc 1:2

Ha-ba-cúc 1:2 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va! Con kêu cứu Mà Ngài không lắng nghe, Con kêu van với Ngài vì sự bạo ngược Mà Ngài không giải cứu cho đến chừng nào?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share