Ha-ba-cúc 1:17

Ha-ba-cúc 1:17 VIE2010

Lẽ nào chúng cứ giũ sạch chài mình, Để không ngừng giết chóc các dân chẳng chút xót thương?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share