Ha-ba-cúc 1:16

Ha-ba-cúc 1:16 VIE2010

Do đó, chúng dâng sinh tế cho chài, Và đốt hương cho lưới; Vì nhờ chài lưới mà chúng được phần ăn béo bở Và có lương thực dồi dào.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share