Ha-ba-cúc 1:15

Ha-ba-cúc 1:15 VIE2010

Kẻ thù thả câu bắt lấy tất cả, Chúng quăng chài kéo họ lên Và gom hết vào trong lưới của mình. Thế là chúng vui mừng thích thú.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share