Ha-ba-cúc 1:14

Ha-ba-cúc 1:14 VIE2010

Ngài khiến loài người như loài cá biển Và như loài côn trùng không người cai quản.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share