Ha-ba-cúc 1:12

Ha-ba-cúc 1:12 VIE2010

Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Là Đấng Thánh của con! Chẳng phải Ngài có từ đời đời vô cùng sao? Vậy, chúng con sẽ không chết! Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã chỉ định dân ấy thực thi sự phán xét. Lạy Chúa là Vầng Đá, Ngài đã lập chúng để trừng phạt!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share