Ha-ba-cúc 1:11

Ha-ba-cúc 1:11 VIE2010

Bấy giờ, chúng ào tới và đùa đi như cuồng phong, Chúng phạm tội trọng Vì xem sức mạnh mình là thần thánh.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share