Ha-ba-cúc 1:10

Ha-ba-cúc 1:10 VIE2010

Chúng khinh miệt các vua Và chế nhạo các thủ lĩnh. Chúng chê cười mọi thành trì kiên cố, Và đắp lũy bao vây rồi chiếm lấy thành.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share