Ha-ba-cúc 1:1

Ha-ba-cúc 1:1 VIE2010

Đây là sứ điệp mà nhà tiên tri Ha-ba-cúc nhận được qua khải tượng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share