Sáng Thế 9:25

Sáng Thế 9:25 VIE2010

thì nói: “Ca-na-an đáng nguyền rủa! Nó sẽ làm nô lệ thấp hèn nhất cho anh em nó.”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share