Sáng Thế 9:24

Sáng Thế 9:24 VIE2010

Khi Nô-ê tỉnh rượu, biết được việc người con út đã làm cho mình
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share