Sáng Thế 9:10

Sáng Thế 9:10 VIE2010

và với tất cả sinh vật đang ở với các con như loài chim, gia súc, thú rừng, tức là tất cả các loài ở trong tàu ra, cũng như với mọi loài thú sống trên đất sau nầy.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share