Sáng Thế 6:2

Sáng Thế 6:2 VIE2010

Các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người xinh đẹp thì cưới những người nào họ chọn để làm vợ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share