Sáng Thế Ký 32:21

Sáng Thế Ký 32:21 RVV11

Vậy, tặng vật đưa đi trước, còn Gia-cốp nghỉ đêm trong trại.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Sáng Thế Ký 32:21