Sáng Thế 29:3

Sáng Thế 29:3 VIE2010

Khi các bầy súc vật tụ về đông đủ rồi, người ta lăn tảng đá trên miệng giếng đi và cho chiên uống nước, rồi lăn tảng đá về chỗ cũ, đậy miệng giếng lại.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share