Ga-la-ti 4:31

Ga-la-ti 4:31 VIE2010

Vì vậy, thưa anh em, chúng ta không phải là con của người nữ nô lệ, nhưng là con của người nữ tự do.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share