Ga-la-ti 4:24

Ga-la-ti 4:24 VIE2010

Điều nầy ngụ ý rằng hai người nữ đó là hai giao ước. Một là giao ước tại núi Si-na-i, sinh con ra để làm nô lệ, đó là A-ga.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share