Ga-la-ti 4:23

Ga-la-ti 4:23 VIE2010

Nhưng con của người nữ nô lệ sinh ra theo xác thịt, còn con của người nữ tự do sinh ra theo lời hứa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share