Ga-la-ti 4:21

Ga-la-ti 4:21 VIE2010

Hãy nói cho tôi biết: Là những người muốn sống dưới luật pháp, anh em không nghe luật pháp nói gì sao?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share