Ga-la-ti 4:19

Ga-la-ti 4:19 VIE2010

Các con của ta ơi, vì các con mà ta lại phải chịu đau đớn của sự sinh nở cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share