Ga-la-ti 4:12

Ga-la-ti 4:12 VIE2010

Thưa anh em, tôi xin anh em hãy trở nên giống tôi, vì tôi đã giống anh em. Anh em đã không đối xử tệ với tôi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share