Ga-la-ti 4:1

Ga-la-ti 4:1 VIE2010

Tôi muốn nói rằng bao lâu người thừa kế còn thơ ấu, dù làm chủ toàn bộ tài sản, thì cũng không khác gì một nô lệ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share