Ê-xê-chi-ên 35:8

Ê-xê-chi-ên 35:8 VIE2010

Ta sẽ làm cho các núi nó đầy những kẻ bị giết; những người bị gươm giết sẽ ngã xuống trên các đồi của ngươi, dưới các thung lũng và mọi khe suối của ngươi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share