Ê-xê-chi-ên 35:7

Ê-xê-chi-ên 35:7 VIE2010

Vậy Ta sẽ làm cho núi Sê-i-rơ hoang vu, điêu tàn và khiến nó bị hủy diệt, không còn người qua kẻ lại nữa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share