Ê-xê-chi-ên 35:6

Ê-xê-chi-ên 35:6 VIE2010

Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật như Ta hằng sống, Ta sẽ phó ngươi trong máu, và máu sẽ đuổi theo ngươi. Vì ngươi không ghét chuyện làm đổ máu, nên máu sẽ đuổi theo ngươi!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share