Ê-xê-chi-ên 35:14

Ê-xê-chi-ên 35:14 VIE2010

Chúa Giê-hô-va phán: ‘Trong khi cả trái đất vui mừng thì Ta sẽ làm cho ngươi trở thành hoang vu.’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share