Ê-xê-chi-ên 35:10

Ê-xê-chi-ên 35:10 VIE2010

Vì ngươi có nói rằng: “Hai dân tộc ấy và hai nước ấy sẽ thuộc về tôi và chúng tôi sẽ chiếm hữu chúng” mặc dù Đức Giê-hô-va đang hiện diện ở đó.’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share