Ê-xê-chi-ên 35:1

Ê-xê-chi-ên 35:1 VIE2010

Lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share