Ê-xê-chi-ên 19:8

Ê-xê-chi-ên 19:8 VIE2010

Các nước ở mọi miền chung quanh Nổi lên chống lại nó, Bủa lưới trên nó; Nó bị bắt trong hầm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share