Ê-xê-chi-ên 19:5

Ê-xê-chi-ên 19:5 VIE2010

Khi sư tử cái đợi chờ đã lâu Và niềm hi vọng đã mất, Nó bắt một con khác trong bầy Và nuôi dưỡng thành một sư tử tơ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share