Ê-xê-chi-ên 19:3

Ê-xê-chi-ên 19:3 VIE2010

Nó nuôi một sư tử con trong bầy Trở thành một sư tử tơ, Tập bắt mồi Và ăn thịt người ta.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share