Ê-xê-chi-ên 19:11

Ê-xê-chi-ên 19:11 VIE2010

Những cành nó khỏe chắc, Trở nên cây gậy của nhà cai trị. Thân nó vươn cao Giữa tàng cây rậm rạp. Ai cũng nhìn thấy nó, Vì thân cao, cành lá um tùm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share