Ê-xê-chi-ên 1:7

Ê-xê-chi-ên 1:7 VIE2010

Chân của chúng thẳng, bàn chân như bàn chân bò con đực chiếu sáng như đồng bóng loáng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share